Gebruik


Gebruik dit als u wilt dat de respondent de waarde verdeeld (bijvoorbeeld punten, geld, percentage) tussen de opties. U ontvangt de informatie over hoe belangrijk de opties zijn. De hele waarde (alle punten zonder enige restant) moet altijd worden verdeeld.Resultaten analyseren


Deze vraag kan worden geëvalueerd door gebruik te maken van de gemiddelde waarden (hoeveel punten de mensen gemiddeld geven aan de gegeven opties) en de totale som (het totale aantal punten dat aan de gegeven opties is toegewezen).


Grafiek


De resultaten kunnen dan in staafdiagrammen (verticaal of horizontaal) of in zonnestraaldiagrammen worden weergegeven.


Opties & Instellingen

  • Stel de totale waarde in (u wilt 10, of 100 of 1000 eenheden verdelen).
  • Stel eenheidswaarden in (bijv. USD, punten, percentages).
  • Voeg een afbeelding of video toe aan de vraag.
  • Vraag een antwoord.

018