1. Na stronie z projektami wybierz ankietę, którą chcesz zmienić.


2. W lewym menu edytora Twojej ankiety kliknij stronę, na którą chcesz dodać nowe pytanie.3. Kliknij ikonę (+) a następnie wybierz rodzaj pytania. 4. Kiedy wpiszesz własny tekst pytania, kliknij na przycisk UTWÓRZ.


003