1. På oversiktssiden velger du spørreskjemaet du ønsker å redigere.2. I redigeringspanelet klikker du på siden med spørsmålene.3. Klikk på (+) - ikonet og deretter velg spørsmålstype.4. Når du har skrevet inn spørsmålet, trykk på OPPRETT.Tips: Om du ønsker å sette inn et spørsmål f. eks. på slutten av spørreskjemaet klikker du på det siste (+) -ikonet.

003