1. På sidan med dina enkäter väljer du den enkät som ska justeras.2. I redigerarens vänstra meny klickar du på vederbörlig sida där du vill lägga till frågan. 3. Klicka på (+) ikonen och välj frågetyp.

4. När du är klar med att skriva frågans text klickar du på SKAPA.Tips: Om du vill lägga till en fråga på slutet av enkäten klickar du på den sista (+) ikonen.

003