1. W lewo, na panelu strony z pytaniami wybierz tą, którą chcesz usunąć. Kliknij symbol „“ obok wybranej strony (lub prawym przyciskiem myszy bezpośrednio na stronie). Wyświetli ci się menu kontekstowe.

2. Wybierz opcję Skasuj stronę.


UWAGA: Wraz z usunięciem strony, usuwasz automatycznie wszystkie zawarte na niej pytania. Dobrze przemyśl ten krok, ponieważ powyższa operacja jest nieodwracalna i w przypadku jej wykonania nie ma już możliwości przywrócenia danych!


Wskazówka:

 

  • Jeśli strona zawiera starannie stworzone pytania , możesz bez trudności przenieść te pytania na inną stronę.
  • Strony początkowej nie możesz usunąć, jest integralną częścią każdej ankiety.
  • Stronę podziękowania możesz zmieniać w przypadku aktywowanych usług premiowych


029