Wyłączenie odpowiedzi z przetwarzania


Użyj tą funkcję w przypadku, jeżeli chcesz wyłączyć z przetwarzania:

  • swoje własne odpowiedzi, zapisane w ankiecie w ramach testowania,
  • odpowiedzi wulgarne lub niskiej jakości,
  • odpowiedzi pozbawione znaczenia (czyszczenie danych).


Co się stanie, kiedy wyłączę odpowiedź?


Wszystkie wyłączone odpowiedzi nie będą uwzględnione w automatycznym generowaniu wyników online. Tak samo nie będą one wliczone do wszystkich plików eksportu (zbiorcze dane i poszczególne odpowiedzi).


Jak wyłączyć niechcianą odpowiedź?


1. W górnym menu ankiety, nad którą chcesz pracować, otwórz pozycję Wyniki.2. W kartach wybierz Poszczególne odpowiedzi.3. Aby wyłączyć wybrane odpowiedzi, kliknij przełącznik TAK na wybranej linijce.4. Wyłączona odpowiedź (cała linijka) stanie się szara a przełącznik znajdzie się w pozycji NIE. Oznacza to, że ta odpowiedź nie zostanie użyta dla obliczania wyników, nie będzie także uwzględniona w eksporcie poszczególnych odpowiedzi.


Jak usunąć odpowiedź?


Nie musisz korzystać z tej funkcji w przypadku, kiedy nie chcesz uwzględnić wybrane odpowiedzi do przetwarzania. Zob. poprzednie sekcje o wyłączaniu odpowiedzi.


Jednak istnieją przypadki, kiedy odpowiedź trzeba naprawdę usunąć. Zwłaszcza z powodu ochrony danych respondentów. Z obowiązującymi przepisami dotyczącymi GDPR wymagane jest na żądanie twego respondenta usunięcie wszystkich jego danych.


1. Usunięcia dokonasz w jednakowej tabeli, przeznaczonej również do wyłączania odpowiedzi, klikając ikonę kosza.2. Pojawi się okno, w którym musisz zaznaczyć potwierdzenie. Następnie kliknij przycisk Usuń.3. Po usunięciu odpowiedzi pozostanie pusta linijka – odpowiedzi nie są ukryte jak w wypadku wyłączenia, ale naprawdę usunięte.Ostrzeżenie: Po usunięciu odpowiedzi już nigdy nie będzie możliwe wrócić je z powrotem!

047