Wyłączenie odpowiedzi z przetwarzania


Użyj tą funkcję w przypadku, jeżeli chcesz wyłączyć z przetwarzania:

  • swoje własne odpowiedzi, zapisane w ankiecie w ramach testowania,
  • odpowiedzi wulgarne lub niskiej jakości,
  • odpowiedzi pozbawione znaczenia (czyszczenie danych).


Co się stanie, kiedy wyłączę odpowiedź?


Wszystkie wyłączone odpowiedzi nie będą uwzględnione w automatycznym generowaniu wyników online. Tak samo nie będą one wliczone do wszystkich plików eksportu (zbiorcze dane i poszczególne odpowiedzi).


Jak wyłączyć niechcianą odpowiedź?


1. W górnym menu ankiety, nad którą chcesz pracować, otwórz pozycję Wyniki.2. W kartach wybierz Poszczególne odpowiedzi.3. Wiersze te zmienią kolor na szary i pojawi się przy nich pomarańczowa ikonka. Oznacza to, że ukryte odpowiedzi zostaną pominięte przy obliczaniu wyników, nie będą także uwzględnione w eksporcie poszczególnych odpowiedzi.Jak usunąć odpowiedź?


Nie musisz korzystać z tej funkcji w przypadku, kiedy nie chcesz uwzględnić wybrane odpowiedzi do przetwarzania. Zob. poprzednie sekcje o wyłączaniu odpowiedzi.


Jednak istnieją przypadki, kiedy odpowiedź trzeba naprawdę usunąć. Zwłaszcza z powodu ochrony danych respondentów. Z obowiązującymi przepisami dotyczącymi GDPR wymagane jest na żądanie twego respondenta usunięcie wszystkich jego danych.


1. Usunięcia dokonasz w jednakowej tabeli przeznaczonej również do wyłączania odpowiedzi, zaznaczając odpowiedź i klikając Usuń.2. Pojawi się okno, w którym musisz zaznaczyć potwierdzenie. Następnie kliknij przycisk Zatwierdź.3. Po usunięciu odpowiedzi cały wiersz zmieni kolor na szary i pojawi się obok niego symbol kosza. Odpowiedzi nie są ukryte jak w wypadku wyłączenia, ale naprawdę usunięte.Ostrzeżenie: Usunięcie odpowiedzi to nieodwracalna operacja. Danych tych nie będzie później można już przywrócić!

047