Využití


Sémantický diferenciál je často využívaná sociálně psychologická a sociologická metoda zjištění jemných rozdílů v postojích respondentů. Respondent si vybere vždy jednu hodnotu na stupnici mezi dvěma protikladnými alternativami (např. rychlý-pomalý, hodný-zlý, ošklivý-hezký, pečlivý-nepořádný).Vyhodnocení


Tuto otázku lze vyhodnotit pomocí průměrných hodnot ve zvolené škále. Lze použít i analýzu četností jednotlivých hodnot. Pro zobrazení výsledků lze použít bipolární graf, který ukazuje, jak se průměrně respondenti přiklonili k jedné z protikladných hodnot.Možnosti nastavení:

  • Stupnice mezi bipolárními výrazy minimálně 3 a maximálně 10 stupňů.

  • Přidání obrázku nebo videa k otázce.

016