Käyttö


Liukuva asteikko on yleisesti käytetty sosiaalipsykologinen ja sosiologinen menetelmä hienovaraisten erojen selvittämiseksi vastaajien asenteissa. Vastaaja valitsee aina asteikolta yhden arvon kahden ääripään väliltä (esim. nopea–hidas, hyvä–paha, ruma–kaunis).
Tulosten analysointi


Tämän kysymyksen voi analysoida käyttämällä valitun asteikon keskimääräisiä arvoja. Myös yksittäisten arvojen esiintymistiheyttä voi analysoida. Tulosten esittämiseen sopii kaksinapainen kaavio, joka näyttää, miten vastaajat keskimäärin vastasivat toiseen ääripään arvoista.
Valinnat ja asetukset:

  • Asteikko kahden ääripään ilmauksen välillä: vähintään 3 ja enintään 10 pykälää.
  • Kuvan tai videon lisääminen kysymykseen.