Användning


Semantisk skillnad är en socio-psykologisk och sociologisk metod för att upptäcka små skillnader i respondenternas attityder. Respondenten väljer alltid ett värde på en skala mellan två motstridiga alternativ (t.ex. snabb, bra, dålig, ful).


Analysering


Denna fråga kan analyseras med hjälp av medelvärden på en vald skala. En analys av frekvensen av individuella värden kan också användas. Resultat kan visas i ett bipolärt diagram som visar hur respondenter har svarat i genomsnitt på ett av de motsatta värdena.Inställningsalternativ

  • En skala mellan bipolära uttryck: minimum 3, maximum 10 grader.
  • Lägg till en bild eller en video på frågan.

016