Wykorzystanie


Dyferencjał semantyczny to często używana, socjalno-psychologiczna i socjologiczna metoda dla stwierdzenia subtelnych różnic w poglądach respondentów. Respondent wybierze tylko jedną wartość w skali pomiędzy dwiema przeciwstawnymi alternatywami (np. szybki-wolny, dobry-zły, brzydki-piękny, staranny-nieporządny).Ocena


To pytanie można oceniać za pomocą średnich wartości w wybranej skali. Można użyć także analizy częstości poszczególnych wartości. Do wyświetlania wyników można użyć wykresu bipolarnego, który pokazuje jak średnio respondenci przychylili się ku jednej z przeciwstawnych wartości.Możliwości ustawienia:

  • Podziałka pomiędzy wyrazami bipolarnymi minimalnie 3 stopnie i maksymalnie 10 stopni.
  • Dołączenie do pytania obrazka lub filmiku.

016