Využití


Otázku využijete, pokud potřebujete seřadit nějaké hodnoty podle různých parametrů např. podle velikosti, míry oblíbenosti, důležitosti, ceny, míry zaujetí apod.Vyhodnocení


Pro vyhodnocení seřazovací otázky se využívá průměrné pořadí, což za Vás zpracuje Survio automaticky. Lze také počítat četnost jednotlivých pořadí pro každou hodnotu. 


Graf


Pro vyhodnocení lze použít sloupcové a od nich odvozené grafy. Počet možných odpovědí


Nekonečně, jste omezení jen tím, aby zůstala otázka přehledná. Doporučujeme maximálně 10 hodnot.


Kolik může respondent vybrat odpovědí?


Lze vybrat libovolný počet odpovědí.


Další možnosti nastavení:


  • Součástí otázky mohou být multimédia (obrázek či video).

019