Bruk


Bruk spørsmålet dersom du ønsker å sortere verdier ut etter ulike parametrer, f. eks. etter størrelse, popularitet, betydning, pris, osv.Evaluering


For å evaluere et rangeringsspørsmål bruker man gjennomsnittlig rangering. Dette blir automatisk behandlet av Survio for deg. Du kan også telle frekvensen av enkelte rekkefølger for hver verdi.


Diagram


Du kan bruke stolpe og avledede diagrammer til evaluering.Innstillingsalternativer:

  • Spørsmål kan inneholde multimedia (bilde eller video)

019