Käyttö


Käytetään silloin, kun halutaan järjestää annetut arvot tiettyjen parametrien mukaan, esim. koon, suosittuuden, tärkeyden, hinnan, vaikuttavuuden jne. Tulosten analysointi


Kysymys analysoidaan keskimääräisen sijoituksen avulla, jonka Survio työstää puolestasi automaattisesti. On myös mahdollista laskea kunkin arvon esiintymistiheys tietyssä järjestyksessä.


Kaaviot


Tulokset on mahdollista esittää pylväskaavioina ja niistä johdettuina kaavioina.
Vastausvaihtoehtojen lukumäärä. Rajaton, ainoa rajoitus on kysymyksen pysyminen selkeänä. Suosittelemme enintään kymmentä vaihtoehtoa. 

Kuinka monta vastausta vastaaja voi valita? Vastausten määrä on vapaavalintainen.Muita asetuksia:


  • Kysymykseen voi liittää multimediaa (kuva tai video).