Wykorzystanie


Pytanie wykorzystasz, jeśli potrzebujesz uporządkować jakieś wartości według różnych parametrów, np. według wielkości, popularności, znaczenia, ważności, stopnia zadowolenia itp.Ocena


Dla oceny pytania o kolejność używa się przeciętną kolejność, którą dla Ciebie automatycznie opracuje Survio. Možna także obliczać częstość pojedynczych kolejności dla każdej wartości.


Wykres


Do przedstawienia wyników można użyć wykresów słupkowych, paskowych, radarowych, kołowych lub pierścieniowych.


Ilość możliwych odpowiedzi

Nieskończenie, ogranicza Cię tylko to, że pytanie musi być zrozumiałe. Zalecamy maksymalnie 10 wartości.

Ile odpowiedzi mogą wybrać respondenci?

Może wybrać dowolną ilość odpowiedzi.


Możliwości ustawienia:

  • Częścią pytania mogą być multimedia (obrazek lub filmik).

019