Tätä toimintoa voit käyttää, kun haluat hylätä analyysista: 

  • omat vastauksesi, jotka olet syöttänyt testausvaiheessa,

  • huonolaatuiset tai alatyyliset vastaukset,

  • epäoleelliset vastaukset (aineiston puhdistus).


Mitä tapahtuu, kun hylkään vastauksen?


Mitään hylättyjä vastauksia ei sisällytetä automaattisesti luotuun tulosten analyysiin. Niitä ei myöskään sisällytetä ladattaviin tiedostoihin (koskee yhteenvetoja ja yksittäisiä vastauksia).


Miten hylkään ei-toivotun vastauksen?


1. Avaa tarkastelun kohteena olevan kyselytutkimuksen ylävalikosta kohta Tulokset.2. Valitse valikosta Yksittäiset vastaukset. Vastauksen hylkäämiseksi rastita kyseinen rivi ja valitse Piilota. Valitsemasi vastaus (koko rivi) muuttuu harmaaksi. Se tarkoittaa, ettei kyseistä vastausta sisällytetä tulosten analyysiin eikä se näy yksittäisten vastausten latauksissa. Miten poistan vastauksen?


Tätä toimintoa ei tarvitse käyttää, jos haluat jättää jonkin vastauksen pois analyysista. Ks. edellinen osio vastausten hylkäämisestä.


Toisinaan on kuitenkin välttämätöntä poistaa vastaus kokonaan. Useimmiten syynä on vastaajien henkilötietosuoja. Voimassa olevan GDPR-asetuksen mukaan sinun täytyy vastaajasi pyynnöstä poistaa kaikki hänen tietonsa.1. Vastauksen voit poistaa samasta taulukosta kuin piilottaakin, rastittamalla kyseisen rivin ja valitsemalla Poista.2. Vahvista poistaminen rastittamalla ruutu erillisessä ikkunassa. Klikkaa sen jälkeen painiketta Vahvista.3. Poistettuasi vastauksen rivi muuttuu harmaaksi ja sen viereen ilmestyy roskakorin kuvake. Vastaukset eivät tällä kertaa ole piilotettuina, vaan kokonaan poistettu.Huomautus: Poistettuja vastauksia ei voi enää koskaan palauttaa!