Advarsel: Ikke foreta endringer på en spørreundersøkelse som er igangsatt. Endringer kan medføre at spørsmål misoppfattes, og at innsamlet data blir feil. 


Spørreundersøkelser som er deaktivert kan du selvfølgelig justere på. Du kan endre på spørsmål, legge til siderlaste opp en logoendre designkonfigurere spørsmålslogikk, osv.


Slik redigerer du spørsmålet ditt


1. Trykk på spørsmålet du ønsker å endre på i redigeringspanelet og velg Rediger
2. Velg Endringen du ønsker å foreta deg. I dialogboksen kan du foreta de nødvendige endringene. Trykk på lagre når du er fornøyd. Du kan legge til en Youtubevideo eller legge ved et bilde til spørsmålet ditt dersom du ønsker det. For mer informasjon kan du ta en titt på artiklene hvor disse mulighene beskrives nærmere: Legge til en video tilknyttet et spørsmål og Legge til et bilde i et spørsmål 


Endringene er synlige med en gang. 

5. Vinduet med teksten til spørsmålet vil bli åpnet. Bekreft endringene og trykk på LAGRE.


Tips: For hvert spørsmål kan du ikke bare justere på tekst men du kan opplaste bilder/video eller gjøre andre innstillinger.

004