OBS! Ändra aldrig en enkät som redan är igång. Du kan göra en oåterkallelig skada på de redan insamlade svaren.Genom att ändra frågornas formulering kan du ändra dess betydelse vilket kan leda till att din data inte längre är pålitlig. Eventuella ändringar går inte att reparera eller ångra.


Naturligtvis kan enkäter som är inaktiverade justeras. Du kan ändra frågor, lägga till sidor, ladda upp logotyp, ändra design, logik för undersökningen osv.


Redigering av frågor


1. Klicka en gång på den fråga du vill ändra i editorn. Välj alternativet Redigera.Tips: Om du klickar på den valda frågan två gånger (så kallad dubbelklick) öppnas redigeringsfönstret omedelbart och du kan hoppa över steg nr. 2.


2. Ett redigeringsfönster med frågans text öppnas. I det kan du valfritt göra redigeringar. Alla ändringar bekräftas med ett klick på SPARA. Vid varje fråga kan du inte bara redigera texten utan även lägga in bilder eller videor. Mer information hittar du i kapitlen Hur lägger man till en bild till en fråga och Hur lägger man till en video till en fråga .


Alla redigeringar som du gör visas omedelbart.Tips: Vid varje fråga kan du inte bara anpassa dess text utan även ladda upp bilder / videoklipp eller göra andra inställningar.

004