Filtre funksjon er nyttig hvis du vil se en oppdeling av resultater f. eks. hvordan svarte menn eller kvinner.


1. Åpne Resultater i toppmenyen til spørreskjemaet du vil jobbe med.2. Klikk på Opprett dine egne filtre.3. Om du ønsker å filtrere resultater etter kjønn, for eksempel (du vil vite hvordan menn reagerte), velger du Svar.


4. Velg spørsmål nr. 1 - Ditt kjønn.5. Kryss av svaret mann og deretter klikk på Opprett filter.6. Øverst i Resultatappen vises listen over Aktive filtre. Du vil også se hvor mange svar samsvarer med det opprettede filteret: Passer med filter 4.7. Nå vil alle RESULTATER, RAPPORTER, og NEDLASTEDE FILER bli brukt med dette filteret - hvordan menn svarte.


8. Om du laster ned PDF- og XLS-filer må du sørge for at du navngi dem. F. eks. "resultater-menn.pdf" slik at du vet at dette bare er resultater av menn.


9. Hvis du vil se hvordan kun kvinner reagerte må du fjerne dette nåværende filteret for menn ved å klikke på det lille krysset ved filteret.10. Gjenta prosedyren fra trinn 2-5, bortsett fra at du velger kvinner når du oppretter filteret.11. Nå har nå filtrert kvinner i alle resultater.


12. Igjen kan du lagre PDF-, XLS-filen , og navngi dem.


13. Og du kan begynne å sammenligne.


Mannlig tilfredshet dataKvinnelige tilfredshetsdataTips: FREE brukere kan bare lage ett filter. Kunder med BUSINESS og ELITE konto kan bruke flere filtre fra forskjellige kategorier som kan kombinere. Det er også mulig å lage filtre basert på flere spørsmål som f. eks. kjønn + utdanning, kjønn + lønn, etc.

046