Filtren lämpar sig i fall då du vill titta på skillnader i svaren, till exempel hur män och kvinnor har svarat.  

  1. Klicka på Resultaten i enkätens övre högra hörn och välj + Skapa ett filter

    .

Det är möjligt att använda flera olika filter samtidigt, så var inte rädd för att försöka. Du kanske vill visa svar från respondenter som äter frukost och har simning som sin fritidsaktivitet.


... vilket tre respondenter i enkäten uppfylleri.


I den här översikten ser du hur många svar som gallrats ut efter som de inte motsvarade filtren. Mängden filter som kan användas beror på kontots typ. Tiia på prislitan och listan på funktioner, där hittar du mer information gällande de utbudet av de tillgängliga funktionerna, som du inom ramen för ditt konto kan utnyttja.046