Filter-funktion är nyttig om du vill dela upp resultat, t.ex. om du vill se hur män eller kvinnor svarade.


1. Öppna Resultat i toppmenyn vid den enkät som du vill arbeta med. 2. Klicka på Segmentera & filtrera. Välj vad du vill filtrera resultat enligt.3. Om du vill filtrera resultat efter kön (du vill t.ex. veta hur män svarade), välj Svar.


4. Välj frågan nr. 1 - Ditt kön.5. Välj svaret Mann och klicka på Filtrera.6. Uppe på fliken Resultat visas en lista över Aktiva filter. Du kan också se hur många svar som matchar det skapade filtret: Matchar filter 4.7. Nu kommer ALLA RESULTAT, RAPPORTER och NEDLADDADE FILER att användas med detta filter - hur män svarade.


8. Om du laddar ned PDF- och XLS-filer se till att namnger dem. T.ex. "Resultat-Män.pdf" så du vet att detta bara är mäns svar.


9. För att se hur endast kvinnor svarade ta bort det nuvarande filtret för män genom att klicka på det lilla korset i filtret.10. Upprepa proceduren från steg 2-5 förutom att du väljer Kvinna när du skapar filtret.11. Nu har du filtrerat kvinnor i alla resultat och exportfiler.


12. Återigen kan du spara PDF- och XLS-filer och namnge dem.


13. Nu kan du börja jämföra.


Manlig tillfredsställelse dataKvinnlig tillfredsställelse dataTips: FREE användare kan bara skapa ett filter. Kunder med BUSINESS och ELITE-konto kan använda flera filter från olika kategorier som kan kombineras. Det är även möjligt att skapa filter baserade på flera frågor som kön + utbildning, kön + lön osv.

046