Bruk


Brukes dersom du vil at respondenter skal dele verdien (f.eks. poeng, penger, prosent) mellom enkelte alternativer. På denne måten får du informasjon om hvor viktige er forskjellige alternativer for de som svarer.  Det er viktig at hele verdien blir delt.Evaluering


En slik spørsmål kan evalueres ved hjelp av gjennomsnittlige verdier (hvor mange poeng folk gir gjennomsnittlig til en angitt alternativ) og total sum (totalt sum som er tildelt en angitt alternativ)


Diagram


Både kakediagrammer og stolpediagrammer kan brukes til å vise resultater.Innstillingsalternativer:

  • Angi totalverdien for å dele om du ønsker å dele 10, 100 eller 1000 enheter).
  • Angi enhetens verdi (f.eks. valuta , poeng, prosenter).
  • Legg til et bilde eller en video til spørsmålet.
  • Valgfritt/obligatorisk spørsmål

018