Bruk

Net Promoter Score brukes til å måle lojaliteten til kunder eller ansatte. Kunder (ansatte) svarer på et veldig enkelt spørsmål: “Hvor sannsynlig er det at du anbefaler oss til en venn / kollega? ”. Vurdering skjer på en fast skala fra 0 til 10.


Vi anbefaler å vedlegge en tekstspørsmål til en NSP spørsmål. Slik kan respondenter legge til mer detaljerte vurderinger, ros eller kritikk.Evaluering

Analyseprosessen definert av NPS®-metoden brukes til å evaluere dette spørsmålet. Respondenter er delt inn i tre grupper:

  • Kritikere - misfornøyde kunder som ikke er lojale (de vil ikke komme tilbake til deg) - du mister dem
  • Nøytrale - fornøyd, men ikke lojale, kan enkelt gå over til konkurranse
  • Promotører - fornøyde, lojale (de vil komme tilbake gjentatte ganger ) - du vil ha flest mulig av dem.


Sluttresultatet av NPS® vil Survio beregne automatisk. Verdier kan bevege fra -100% (ekstrem negativ) til + 100% (ekstrem positiv).


Tips: Vi anbefaler å gjenta NPS-undersøkelsen på lang sikt. Da vil du kunne sammenligne utviklingen av såkalt benchmarking. Du må jobbe med alle kundegrupper - prøv å minimere antall kritikere, korriger det som var galt med dem slik at du mister færre kunder i fremtiden - oppbevaring og inntekt vil øker.


Diagram

For denne typen spørsmål brukes standardresultater i henhold til NPS®-metodikken.Innstillingsalternativer:

  • Valgfritt/obligatorisk spørsmål.
  • Legg til et bilde eller en video til spørsmålet.


017