Typer av spørsmål

Enkeltvalgssvar
Bruk Dette er den mest brukte typen spørsmål i undersøkelser. Respondenten velger kun ett svar. Bruksområdene kan blant annet inkludere: vurdering med...
Mon, 4 Mai, 2020 at 9:32 AM
Lukkede spørsmål - flere svar
Bruk Spørsmålet er nyttig om vi vil la respondenten velge flere svar på et spørsmål. Svarene vil kun fortelle oss hvilke svar har respondent valgt, men ...
Wed, 6 Mai, 2020 at 9:34 AM
Åpent spørsmål - tekstsvar
Bruk Dersom du ikke ønsker å påvirke respondentens svar med et forhåndsvalg. F. eks. spørsmål  "Hvilket merke av smarttelefoner er den mest populære ...
Wed, 6 Mai, 2020 at 10:19 AM
Bildevalg - lukkede spørsmål med ett eller flere svar
Bruk Fungerer bra for å velge bilder med ulike visualiseringer av produkter, emballasje, reklamedesign, merker (logoer), etc. Ulike grafiske konsepter k...
Wed, 6 Mai, 2020 at 10:39 AM
Stjernevurdering
Bruk Brukes svært ofte til rask og enkel evaluering av kvaliteten eller kundetilfredsheten av tjenester (restauranter, hotell, frisør, sykehus, etc.). ...
Tue, 19 Mai, 2020 at 9:02 AM
Semantisk differensial
Bruk Semantisk differensial er en sosio-psykologisk og sosiologisk metode for å oppdage små forskjeller i holdninger til respondenter. Respondent velger...
Mon, 12 Nov, 2018 at 1:22 PM
NPS® lojalitetsmåling (Net Promoter Score®)
Bruk Net Promoter Score brukes til å måle lojaliteten til kunder eller ansatte. Kunder (ansatte) svarer på et veldig enkelt spørsmål: “Hvor sannsynlig e...
Thu, 19 Des, 2019 at 8:19 AM
Vurderingsskala
Bruk Brukes dersom du vil at respondenter skal dele verdien (f.eks. poeng, penger, prosent) mellom enkelte alternativer. På denne måten får du informasj...
Mon, 19 Nov, 2018 at 1:46 PM
Rangering
Bruk Bruk spørsmålet dersom du ønsker å sortere verdier ut etter ulike parametrer, f. eks. etter størrelse, popularitet, betydning, pris, osv. ...
Mon, 12 Nov, 2018 at 1:29 PM
Matrise - enkeltvalg
Bruk Matrisespørsmålet kan brukes om man ønsker å sette sammen flere spørsmål med ett svar. Vi bruker det hovedsakelig i situasjoner der flere spørsmål ...
Mon, 19 Nov, 2018 at 1:47 PM