Dashboards zijn een nuttige functie van Survia PRO en kunnen worden gebruikt om relevante gegevens te verstrekken aan mensen die dat nodig hebben. In dit artikel leert u hoe u alles correct instelt.


Dashboards kunnen slechts voor één enquête/vragenlijst worden gemaakt.


Een dashboard maken


1. Selecteer in het hoofdscherm met het overzicht van de enquêtes/vragenlijsten degene waarvan u de resultaten op het dashboard wilt weergeven.

2. Ga naar Resultaten en selecteer Dashboards in het linkermenu.
3. Klik rechtsboven op Dashboard aanmaken en selecteer de vraag of vragen die u in het dashboard wilt opnemen.
4. Geef uw dashboard een naam. Kies een naam die het gemakkelijk maakt om de weergegeven gegevens te identificeren (bv. naam filiaal/afdeling, gevolgde periode, enz.).
5. Pas de weergave van het dashboard aan. Klik op de vraagtegel om een menu te openen waarin u het grafiektype, de kleuren, de asnamen, de vraagtekst en de individuele antwoorden kunt wijzigen.


Natuurlijk kunt u filters gebruiken om relevante gegevens weer te geven.


Een dashboard delen


Elk dashboard kan gedeeld worden. U kunt ze ook insluiten als een samenvatting met de huidige resultaten van de enquête op de bedankpagina van de enquête.


Klik op Delen om een dashboardweergave te geven aan uw collega's, supervisors en iedereen die de gedeelde gegevens nodig heeft. Als u tussentijdse resultaten van een enquête openbaar wilt maken, klikt u in de enquête-editor op Bedankpagina-instellingen en selecteert u onder Actuele resultaten het dashboard dat wordt weergegeven op de bedankpagina nadat de enquête is voltooid.
Instellen van planmatige rapporten van uw dashboards


Door te klikken op de knop Automatische rapportage, naast de knop Delen, kunt u automatische rapporten instellen. Deze rapporten worden naar uw e-mailadres gestuurd volgens de door u gekozen parameters.