Panele danych są przydatną funkcją Survio PRO i mogą być wykorzystane do dostarczania odpowiednich danych osobom, które ich potrzebują. Z tego artykułu dowiesz się, jak wszystko poprawnie skonfigurować.


Tworzenie paneli danych

1. Na głównym ekranie przeglądu ankiet/kwestionariuszy wybierz tę, której wyniki chcesz wyświetlić w panelu danych.

2. Przejdź do Wyników i wybierz Panel danych w menu po lewej stronie.

3. W prawym górnym rogu kliknij pozycję Stwórz panel danych i wybierz pytanie/pytania, które chcesz umieścić w panelu danych.

4. Nazwij panel danych. Wybierz taką nazwę, aby łatwo było zidentyfikować wyświetlane dane (np. nazwa wydziału/filii, monitorowany okres itp.).

5. Dostosuj wygląd panelu danych. Kliknij kafelek danego pytania, aby otworzyć menu, w którym możesz zmienić typ wykresu, kolory, nazwy osi, tekst pytania i poszczególne odpowiedzi.

Można oczywiście użyć filtrów, aby wyświetlić odpowiednie dane.


Udostępnianie panelu danych

Każdy panel danych można udostępnić. Możesz również umieścić go na stronie podziękowania ankiety, gdzie respondenci zobaczą aktualne wyniki ankiety po jej wypełnieniu.

Kliknij Udostępnić, aby wyświetlić podgląd panelu danych swoim współpracownikom, przełożonym i każdemu, kto potrzebuje udostępnionych danych. Jeśli chcesz publicznie udostępnić tymczasowe wyniki ankiety, w edytorze ankiet kliknij Ustawienia strony z podziękowaniem i na pozycji Wyniki bieżące wybierz panel danych, który będzie wyświetlany na stronie z podziękowaniem po ukończeniu ankiety.

Ustawienie regularnego przesyłania paneli danych


Kliknij Automatyczne raportowanie obok przycisku Udostępnić, aby skonfigurować automatyczne wysyłanie paneli danych na podane adresy e-mail, m.in. parametrów czasowych i częstotliwości powtarzania.