Instrumentpaneler är en praktisk Survio PRO-funktion som kan användas för att visualisera dina viktigaste data. Lär dig hur du konfigurerar dem genom att läsa den här artikeln. 


Skapa en instrumentpanel 

1. Välj den undersökning vars data du vill visualisera med hjälp av instrumentpaneler på översiktsskärmen för undersökningen. 

2. Gå till Resultaten och välj Instrumentpaneler i den vänstra menyn. 

3. Klicka på Skapa en instrumentpanel i det övre högra hörnet och välj den eller de frågor som du vill ha med i instrumentpanelen. 

4. Du kan ge din instrumentpanel ett namn som återspeglar vilken typ av data som visualiseras, eller vilken avdelning/månad/kvartal/etc. som data tillhör. 

5. När du har lagt till de frågor som du vill visualisera kan du också ändra hur instrumentpanelerna ser ut. Ändra färger, beskrivning av axlar och typen av diagram genom att klicka på varje datafönster. 

Du kan naturligtvis använda filter så att du får se de mest relevanta svaren. 


Dela en instrumentpanel 

Varje instrumentpanel kan delas. Du kan också bädda in dem som en sammanfattning som visar undersökningens aktuella resultat på undersökningens tacksida. 

Klicka på knappen Dela för att dela din instrumentpanel med dina kollegor, din chef eller någon annan som kan behöva den. Om du vill dela dina undersökningsresultat offentligt med dina respondenter kan du enkelt göra det genom att klicka på b i det övre högra hörnet av tacksidan. 

Konfigurera schemalagda rapporter för dina instrumentpaneler 

Genom att klicka på knappen Automatiserad rapportering bredvid knappen Dela kan du ställa in automatiska rapporter. Rapporterna skickas till din e-postadress enligt de parametrar du valt.