Czasami trzeba pomiędzy pytania lub na początek/koniec strony wpisać własny tekst. Przede wszystkim w przypadku bardziej skomplikowanych i długich ankiet należy respondentom podpowiadać.


1. W edytorze pytań kliknij symbol (+), tak samo jak podczas tworzenia nowego pytania i wybierz ostatni blok Własny tekst.


2. Otworzy się edytor tekstu, do którego od razu możesz zacząć pisać własny tekst.


Wskazówka: 

  • Font jest ustalony z powodu 100% zapewnienia czytelności tekstu. Dostępne jest Wyrównanie, Pogrubiony druk i Kursywa, w koncie premium ponadto link kliknięcia.
  • Jeśli masz ankietę podzieloną na więcej stron według rodzaju pytań, możesz na początek każdej strony dodać opis dla lepszej orientacji Twoich respondentów.
  • Na każdą stronę możesz dodać na przykład dane kontaktowe (nazwisko autora, email, telefon).


010