Ibland är det nödvändigt att infoga din egen text mellan frågor eller i början/slutet av sidan. Speciellt när det gäller mer komplexa och längre enkäter är det bra att vägleda respondenter.


1. Klicka på ikonen (+) i editorn, på samma sätt som om du vill skapa en ny fråga. Välj det sista alternativet Egen text2. En texteditor öppnas direkt dit du kan skriva din egen text.

Tips:

  • Teckensnittet kan inte ändras för att säkerställa 100% läsbarhet. Endast inriktning, fetstil och kursiv kan justeras samt en klickbar länk kan användas i Premium-kontot.
  • Om du har en enkät som delas upp i flera sidor enligt frågetyper kan du lägga till en förklarande text i början av varje ny frågetyp och vilket hjälper respondenter att navigera bättre.
  • Du kan till exempel lägga till kontaktuppgifter (författarnamn, e-postadress, telefonnummer) på varje sida.010