W edytorze ankiety w górnym menu kliknij na pozycję Ustawienia.Do podstawowych możliwości ustawienia ankiety należy:  • Terminy ankiet – pozwala ustawić okres (od-do), w którym ankieta będzie dostępna dla respondentów i będzie zbierać odpowiedzi.

  • Wielokrotne wypełnianie ankiety – tryb, w którym umożliwisz większej ilości ludzi odpowiadać na jednakową ankietę z jednego urządzenia (pc, smartphone).

  • Automatyczne przenoszenie pytań – po wypełnieniu pytania następuje automatyczne przeniesienie na dalsze pytanie (u rodzaju pytań z możliwością wyboru tylko jednej odpowiedzi). Przydatna funkcja zwłaszcza na telefonach komórkowych, która oszczędza kliknięcia do pokazania kolejnego pytania, skraca czas do wypełnienia i prowadzi do większej ilości zebranych odpowiedzi.

  • Powrót do poprzednich pytań – możesz zakazać respondentom powrót do poprzednich pytań, to zabroni im zmieniać już wypełnione odpowiedzi.

  • Numeracja pytań – włącza / wyłącza automatyczną numerację pytań.

  • Język ankiety – zmieni ustawienia, które wpływają na teksty systemowe przycisków Poprzedni / Następny, Wyślij, pomocne teksty pytań i błędy systemu.


Uwaga: Tekst pojedynczych pytań w ankiecie musisz sam przetłumaczyć i przepisać. System Survio nie służy jako automatyczny translator twej własnej treści.


Ustawienia zaawansowane – można znaleźć w menu w lewej części ekranu:

  • Powiadomienie e-mailowe o wypełnieniu ankiety – otrzymasz wiadomość e-mail po każdym wypełnieniu Twojej ankiety.

  • Niestandardowe parametry adresu URL – dynamicznie wgrywaj swoje dane do ankiety (ID klienta, zamówienia, itp) za pomocą zmiennych URL.

  • Przekierowanie respondentów na stronę internetową – funkcja premium, która pozwoli przekierować respondentów na Twoją stronę internetową, sklep lub bloga, gdzie możesz im podziękować , zaproponować zniżkę lub nagrodę za wypełnienie ankiety itp.Wskazówka: Zmianę ustawienia zbioru znajdziesz w artykułach - Włączenie / Wyłączenie zbioru odpowiedzi i Dostępność ankiety. Aktywuj notyfikację o nowych odpowiedziach na e-mail lub Slack. Dla bardzo zaawansowanych użytkowników znajdziesz więcej informacji o przekazywaniu danych do ankiety w artykule o Własnych URL zmiennych. Połączenie Survio i Google Analytics dla większej ilości metryk marketingowych jest również możliwe.

022