W edytorze ankiety w górnym menu kliknij na pozycję Ustawienia.Do podstawowych możliwości ustawienia ankiety należy:


  • Wielokrotne wypełnianie ankiety – tryb, w którym umożliwisz większej ilości ludzi odpowiadać na jednakową ankietę z jednego urządzenia (pc, smartphone).
  • Automatyczne przenoszenie pytań – po wypełnieniu pytania następuje automatyczne przeniesienie na dalsze pytanie (u rodzaju pytań z możliwością wyboru tylko jednej odpowiedzi). Przydatna funkcja zwłaszcza na telefonach komórkowych, która oszczędza kliknięcia do pokazania kolejnego pytania, skraca czas do wypełnienia i prowadzi do większej ilości zebranych odpowiedzi.
  • Powrót do poprzednich pytań – możesz zakazać respondentom powrót do poprzednich pytań, to zabroni im zmieniać już wypełnione odpowiedzi.
  • Numeracja pytań – włącza / wyłącza automatyczną numerację pytań.
  • Łatwe udostępnianie na sieć społeczną – po wypełnieniu ankiety wyświetli na stronie z podziękowaniem ikonki sieci społecznych (Facebook, Twitter, itp.) Respondenci mogą tak łatwo udostępniać ankietę i pomóc zebrać więcej odpowiedzi. Zmiana ustawienia stosuje się tylko na własnej stronie podziękowań, którą mają do dyspozycji tylko zestawy BUSINESS i ELITE.
  • Reklama Surviofunkcja bonusowa, która włączy / wyłączy stopkę ankiety z reklamą na Survio.
  • Przekierowanie respondentów na stronę internetową –  funkcja bonusowa, która umożliwia przekierowanie respondentów na twoją stronę internetową, eshop lub blog, gdzie możesz im podziękować, zaproponować zniżkę lub wynagrodzenie za wypełnienie ankiety itp. 
  • Język ankiety – zmieni ustawienia, które wpływają na teksty systemowe przycisków Poprzedni / Następny, Wyślij, pomocne teksty pytań i błędy systemu.
    Uwaga: Tekst pojedynczych pytań w ankiecie musisz sam przetłumaczyć i przepisać. System Survio nie służy jako automatyczny translator twej własnej treści.


Wskazówka: Zmianę ustawienia zbioru znajdziesz w artykułach - Włączenie / Wyłączenie zbioru odpowiedzi i Dostępność ankiety. Aktywuj notyfikację o nowych odpowiedziach na e-mail lub Slack. Dla bardzo zaawansowanych użytkowników znajdziesz więcej informacji o przekazywaniu danych do ankiety w artykule o Własnych URL zmiennych. Połączenie Survio i Google Analytics dla większej ilości metryk marketingowych jest również możliwe.

022