I enkäteditorn, klicka på Inställningar i toppmenyn.Grundläggande alternativ för enkätens beteende är:


  • Enkätens deadlines – inställning av tiden (från-till) då enkäten finns tillgä’nglig för respondenterna och svar samlas in.

  • Flerfaldiga inlämningar - en inställning där man tillåter insamling av flera svar från en och samma enhet (PC, smartphone).

  • Automatisk fråge-rullning - när frågan är ifylld flyttas man automatiskt till nästa fråga (detta är endast tillgängligt för frågetyper med valet av ett svar). Särskilt nyttig funktion för mobiltelefoner. Man sparar flera klick och förkortar fylltiden vilket leder till flera insamlade svar.

  • Möjlighet att återvända till tidigare frågor - Man kan förbjuda respondenter att komma tillbaka till tidigare frågor så att de inte längre kan ändra sina svar.

  • Frågenumrering - aktivera / stänga av automatisk numrering av frågor.

  • Enkätens språk – ändring av spårkinställningen, som påverkar systemtexten för knapparna Föregående/Nästa, hjälptexter och felmeddelanden.Avancerade inställningar – du hittar dem i menyn i skärmbildens vänstra del:


  • Meddelande om ett nytt svar via e-post - få ett mejl direkt efter någon har fyllt i din enkät.

  • Egna URL parametrar - Lägg till egna data in i din enkät (kund-ID, beställnings-ID, land, osv.) genom att använda URL-parametrar.

  • Omdirigera respondenter till en hemsida - en premiumfunktion som tillåter att respondenter omdirigeras till din webbplats, e-butik eller blogg där du kan tacka dem, erbjuda rabatt eller belöning för att de har fyllt i enkäten

Tips: Grundläggande inställningar av insamling av svar finns beskrivna i artiklar - Aktivera / Avaktivera insamling av svar och Enkäts Tillgänglighet. Aktivera anmälningar av nya svar på e-post eller Slack. För avancerade användare har vi även skapat en handledning för att Lägga till anpassade data I din enkät med hjälp av url-parametrar. Anslut Survio till Google Analytics och få marknadsföringsmetoder som du alltid velat ha.

022