Využití


Použijte pokud chcete, aby respondent rozdělil hodnotu (např. body, peníze, procenta) mezi jednotlivé možnosti. Získáte tak informaci, jak jsou pro něj jednotlivé možnosti důležité. Vždy musí být rozdělená celá hodnota (všechny body beze zbytku).Vyhodnocení


Tuto otázku lze vyhodnotit pomocí průměrných hodnot (kolik bodů průměrně lidé přidělí dané možnosti) a celkového součtu (celkový počet bodů přidělených dané možnosti). 


Graf


Pro zobrazení výsledků lze použít koláčové i sloupcové grafy.
Další možnosti nastavení:

  • Nastavení celkové hodnoty k rozdělení (chcete rozděli 10, nebo 100, nebo 1000 jednotek).

  • Nastavení jednotky hodnoty (např. Kč, body, procenta).

  • Přidání obrázku nebo videa k otázce.

  • Povinnost vyplnění otázky.

018