Wykorzystanie


Użyj jeśli chcesz, aby respondent podzielił wartość (np. punkty, pieniądzie, procent) pomiędzy pojedyncze możliwości. Tak uzyskasz informację, jak ważne są dla niego pojedyncze możliwości. Zawsze musi zostać podzielona cała wartość (wszystkie punkty bez reszty).Ocena


To pytanie można oceniać za pomocą średnich wartości (ile przeciętnie punktów przyznają ludzie danej możliwości) i sumy (całkowita liczba punktów przyznanych danej możliwości).


Wykres


Do przedstawienia wyników można użyć wykresów słupkowych, paskowych lub radarowych.
Inne możliwości ustawienia:

  • Ustawienie całkowitej wartości do podziału (chcesz podzielić 10, 100 lub 1000 jednostek).
  • Ustawienie jednostki wartości (np. zł, punkty, procent).
  • Dołączenie do pytania obrazka lub filmiku.
  • Obowiązek wypełnienia pytania.

018