Användning


Använd om du vill att respondenter delar upp ett värde (t.ex. poäng, pengar, procent) mellan enskilda alternativ. På detta sätt får du information om hur viktiga olika alternativ är för respondenter. Det är viktigt att hela värdet alltid delas upp (alla poäng utan rester).Analysering


Denna frågetyp kan analyseras med hjälp av medelvärden (antal poäng som har tilldelats ett visst alternativ i genomsnitt) och totalsumma (antal poäng som har tilldelats ett visst alternativ totalt).


Diagram


Både cirkeldiagram och stapeldiagram kan användas för att visa resultat.Inställningsalternativ

  • Ställ in det totala värdet (dela upp till 10, 100 eller 1000 enheter).
  • Ange enhetsvärde (t.ex. SEK, poäng, procent).
  • Lägg till respondentens eget svar ("Övrigt" svar).
  • Åtagande att fylla i frågan.

018