De fleste spørsmålsvariantene har muligheten til å skru på/av hvorvidt det er obligatorisk å besvare spørsmålet. Dette gjelder spørsmål med enkeltsvarflervalgsspørsmåltekstsvarbildevalgstar ratingNet Promoter Scorevurderingsskalamatrise med ett svarmatrise med flere valg.   


Slik gjør du et spørsmål obligatorisk (eller valgfritt) å besvare


  1. Åpne undersøkelsen din og velg spørsmålet du ønsker å redigere.

  2. Dobbelklikk det aktuelle spørsmålet, eller velg Rediger i dialogboksen.

  3. Deretter kan du velge om det er obligatorisk å besvare spørsmålet. 

NB: Et obligatorisk spørsmål er merket med en stjerne.068