Survio automatycznie przetwarza zgromadzone odpowiedzi tworząc z nich zbiorcze wykresy i tabele. Nie musisz się o nic martwić, wszystko odbywa się automatycznie.Klienci premium mają wyższe limity, dodatkowo mogą pobierać wyniki i poszczególne odpowiedzi według aktywowanego pakietu.


1. Na potrzeby szybkiego dostępu do wyników zbiorczych, na ekranie powitalnym kliknij przy wybranej ankiecie na ikonę wykresu.2. Zostaniesz przeniesiony do sekcji Wyniki, która zawiera wykresy i tabele z obliczonymi wartościami.3. W przypadku większości typów pytań wykres możesz zmienić klikając w Otwórz szczegóły wykresu pod odpowiednim wykresem i dostosować typy wykresów, kolory oraz inne ustawienia wyglądu, według Twoich potrzeb.


Wskazówka: Jeśli zgromadzisz więcej respons i przekroczysz limit, przeprowadź upgrade na wyższe usługi premiowe. Przejście na usługi premium o wyższej wartości w żaden sposób nie wpłynie na Twoje dane ani zawartość konta. Zostaną tylko udostępnione funkcje i ustalone limity zgodnie z aktualnie aktywnym rodzajem usług.