Spørsmålstyper

NPS® lojalitetsmåling (Net Promoter Score®)

Bruk Net Promoter Score brukes til å måle lojaliteten til kunder eller ansatte. Kunder (ansatte) svarer på et veldig enkelt spørsmål: “Hvor sannsynlig er d...
Thu, 8 Des, 2022 ved 9:10 AM

Enkeltvalgsspørsmål

Bruk Dette er den mest brukte typen spørsmål i undersøkelser. Respondenten velger kun ett svar. Bruksområdene kan blant annet inkludere: vurdering med...
Tue, 11 Okt, 2022 ved 12:44 PM

Flervalgsspørsmål

Bruk Spørsmålet er nyttig om vi vil la respondenten velge flere svar på et spørsmål. Svarene vil kun fortelle oss hvilke svar har respondent valgt, men ...
Tue, 11 Okt, 2022 ved 12:43 PM

Åpent spørsmål - tekstsvar

Bruk Dersom du ikke ønsker å påvirke respondentens svar med et forhåndsvalg. F. eks. spørsmål  "Hvilket merke av smarttelefoner er den mest populære ...
Tue, 11 Okt, 2022 ved 12:45 PM

Bildevalg - lukkede spørsmål med ett eller flere svar

Bruk Fungerer bra for å velge bilder med ulike visualiseringer av produkter, emballasje, reklamedesign, merker (logoer), etc. Ulike grafiske konsepter k...
Wed, 7 Apr, 2021 ved 1:42 PM

Vurderingsskala

Bruk Brukes dersom du vil at respondenter skal dele verdien (f.eks. poeng, penger, prosent) mellom enkelte alternativer. På denne måten får du informasj...
Tue, 11 Okt, 2022 ved 12:46 PM

Stjernevurdering

Bruk Brukes gjerne til rask og enkel evaluering av kvaliteten eller kundetilfredshet hos restauranter, hotell, frisør, osv.  Evaluering ...
Wed, 7 Apr, 2021 ved 1:50 PM

Semantisk differensial

Bruk Semantisk differensial er en sosio-psykologisk og sosiologisk metode for å oppdage små forskjeller i holdninger til respondenter. Respondent velger...
Wed, 7 Apr, 2021 ved 2:10 PM

Rangering

Bruk Bruk spørsmålet dersom du ønsker å sortere verdier ut etter ulike parametrer, f. eks. etter størrelse, popularitet, betydning, pris, osv. ...
Wed, 7 Apr, 2021 ved 2:32 PM

Enkeltvalgsmatrise

Bruk Matrisespørsmålet kan brukes om man ønsker å sette sammen flere spørsmål med ett svar. Vi bruker det hovedsakelig i situasjoner der flere spørsmål ...
Tue, 11 Okt, 2022 ved 1:12 PM

Fant du ikke svar på spørsmålet ditt?

Ny støttebillett