Användning


Net Promoter Score används för att mäta kundernas eller anställdas lojalitet. Kunder (anställda) svarar på en väldigt enkel fråga: "Hur sannolikt är det att du rekommenderar oss till en vän?". Värderingen sker på en fast skala från 0 till 10.


Tips: Vi rekommenderar att du bifogar en textfråga till en NSP-fråga som gör det möjligt för respondenter att lägga till en mer detaljerad värdering, beröm eller kritik.Analysering


Analysprocessen definierad av NPS®-metoden används för att analysera denna fråga. Respondenter är indelade i tre grupper:

  • Kritiker - missnöjda kunder som inte är lojala (de kommer inte att återkomma till dig) - du förlorar dem
  • Neutrala - glada, men inte lojala, kan lätt gå över till konkurrensen 
  • Stödjare - glada, lojala (de återkommer flera gånger) - du vill ha så många av dem som möjligt.


Slutresultatet av NPS® beräknas automatiskt av Survio. Värden kan röra sig från -100% (extremt negativt) till + 100% (extremt positivt).


Tips: Det rekommenderas att regelbundet upprepa NPS-undersökningen och mäta den under en längre tid. Då kommer du att kunna jämföra utvecklingen av så kallad benchmarking. Arbeta med alla kundgrupper - försök att minimera antal kritiker, åtgärda det som var fel med dem så att du förlorar färre kunder i framtiden - behållning och inkomst ökar.


Diagram


För denna typ av fråga används standardresultat enligt NPS®-metodiken.Inställningsalternativ

  • Åtagande att fylla i frågan.
  • Lägg till en bild eller en video på frågan.


017