Wykorzystanie


Net Promoter Score jest wykorzystywany do pomiaru lojalności klientów, ewentualnie pracowników. Klienci (pracownicy) odpowiadają na bardzo łatwe pytanie: “Z jakim prawdopodobieństwem polecił byś Survio swoim przyjaciołom?” Wybierają ocenę na ściśle określonej skali od 0 do 10.


Wskazówka: Do NPS pytania polecamy dołączyć pytanie tekstowe, gdzie respondenci mogą dołączyć bardziej szczegółową ocenę słowną, pochwałę lub krytykę.Ocena


Do oceny tego pytania wykorzystywany jest proces analizy definiowany poprzez NPS metodykę. Respondenci zostaną przydzieleni do trzech grup:

  • Krytycy – niezadowoleni klienci, którzy nie są lojalni (już nie zrobią zakupów) - tracisz ich.
  • Neutralni – zadowoleni lecz nielojalni, mogą łatwo przejść do konkurencji.
  • Zwolennicy – zadowoleni, lojalni (ponownie będą robić zakupy) – takich chcesz jak najwięcej.


Survio obliczy końcowy NPS wynik automatycznie. Może nabywać wartości od -100% (ekstremalnie negatywna) do +100% (ekstremalnie pozytywna).


Wskazówka: Polecamy powtarzać NPS badania i przeprowadzać je długoterminowo. Wtedy będziesz w stanie porównywać rozwój tzw. benchmarking. Pracuj z wszystkimi grupami klientów – staraj się zminimalizować liczbę krytyków, napraw wszystko, co się nie udało, żeby w przyszłości zgubić co najmniej klientów – wzrośnie ci retencja i dochody.


Wykres


Do tego rodzaju pytań stosuje się standardowe wyświetlanie wyników według metodyki NPS®.Inne możliwości ustawienia:

  • Obowiązek wypełnienia pytania.
  • Dołączenie do pytania obrazka lub filmiku.


017