Käyttö


Net Promoter Score -mittaria käytetään asiakkaiden tai mahdollisesti myös työntekijöiden uskollisuuden mittaamiseen. Asiakkaat (tai työntekijät) vastaavat erittäin yksinkertaiseen kysymykseen: ”Kuinka todennäköisesti suosittelisit meitä tuttavillesi?” Vastaus annetaan aina asteikolla 0–10.


Vinkki: Suosittelemme liittämään NPS-kysymykseen tekstivastausvaihtoehdon, johon vastaajat voivat lisätä tarkemman sanallisen arvion, kehun tai kritiikin.
Tulosten analysointi

Tämän kysymyksen arviointiin käytetään olemassa olevaa NPS® -analysointimenetelmää. Vastaajat jaetaan kolmeen ryhmään:


  • Arvostelijat  tyytymättömät asiakkaat, jotka eivät ole uskollisia (eivät enää palaa) – menetät heidät
  • Passiiviset  - tyytyväiset, mutta eivät kovin uskolliset, saattavat helposti siirtyä kilpailijalle
  • Suosittelijat - tyytyväiset, uskolliset (palaavat säännöllisesti) – heidän kaltaisiaan tarvitset eniten.


Survio laskee NPS® -luvun automaattisesti. Sen arvo voi vaihdella välillä -100% (erittäin negatiivinen) ja +100% (erittäin positiivinen).


Vinkki: Suosittelemme tekemään NPS-tutkimuksia toistuvasti ja pitkällä aikavälillä. Tällöin voit suorittaa vertailuanalyysin, josta näet mihin suuntaan olet kehittynyt. Työskentele kaikkien asiakasryhmien kanssa – yritä minimoida arvostelijoiden määrä puuttumalla siihen, mikä heille tuotti pettymyksen, jotta menettäisit jatkossa vähemmän asiakkaita. Näin liikevaihtosi kasvaa.


Kaaviot


Tämän kysymystyypin tulokset visualisoidaan NPS® -menetelmän mukaisesti.
Muita asetuksia:

  • Kysymyksen pakollisuus.
  • Kuvan tai videon lisääminen kysymykseen.Lisätietoa ja vinkkejä löydät blogimme NPS-artikkelista (Englanniksi).